Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een gerust idee

Werknemers zijn automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid via de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Het is een basisvoorziening die in veel gevallen niet toereikend zal zijn om bij arbeidsongeschiktheid financieel van rond te komen. Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschikt en de restverdiencapaciteit kan de uitkering zo laag zijn dat deze beneden bijstandsniveau komt. Restverdiencapaciteit wil zeggen het deel waarvoor u arbeidsgeschikt bent, bijvoorbeeld 50% arbeidsgeschikt. Er zijn 4500 arbeidsongeschiktheid scenario’s denkbaar. Het is nooit te voorspellen in welk scenario een werknemer valt waardoor er grote onzekerheid bestaat over de hoogte van de uitkering.

Vanuit de werkgever worden er vaak aanvullingen aangeboden op de WIA. Dit zijn voorzieningen die bijvoorbeeld vanuit een verzekeraar collectief aan werknemers worden aangeboden. De aanvulling via de collectieve regeling van de werkgever betreft meestal een basis voorziening. U kunt ook zelf voorzieningen treffen om bij arbeidsongeschiktheid minder afhankelijk te zijn van de beperkte regeling vanuit de WIA.

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Indien u door een gebrek of een ziekte niet meer in staat bent om uw werk te verrichten, bent u arbeidsongeschikt. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt vastgesteld door deskundigen. Er zijn verschillende maatstaven aan de hand waarvan arbeidsongeschiktheid te meten is. Niet meer in staat zijn om uw eigen werk te verrichten wil nog niet zeggen dat u volledig arbeidsongeschikt bent. Mogelijk bent u nog wel in staat om een andere baan of functie uit te oefenen.

Zelf voorzieningen treffen tegen arbeidsongeschiktheid

Als werknemer kunt u terugvallen op de WIA, maar er kan behoefte bestaan aan een aanvulling. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een woonlastenverzekering. Bij volledige arbeidsongeschiktheid worden vanuit deze verzekering bijvoorbeeld de maandelijkse hypotheeklasten voldaan. Bij deze verzekeringen is het wel belangrijk om goed te letten op de polisvoorwaarden. Kwalitatief zitten er namelijk grote verschillen in deze verzekeringen.  De arbeidsongeschiktheidsverzekering moet u niet vergelijken op premie, maar hoofdzakelijk op de kwaliteit van de dekking. Wij kunnen u helpen om een adequate verzekering te vinden waarbij prijs en kwaliteit in balans is en welke aansluiting vind bij uw wensen en doelstellingen.

Meer informatie in ons dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u alles over onze dienstverlening Bekijk nu