Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering

Laat uw nabestaanden verzorgd achter

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Indien de verzekerde in leven is op de einddatum van het contract vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten.

Een overlijdensrisicoverzekering wordt afgesloten om het financiële risico van het overlijden af te dekken. Deze verzekering keert bij overlijden voor de einddatum van het contract het verzekerde bedrag in één keer uit. De verzekering wordt vaak afgesloten om nabestaanden met de uitkering financieel weer op gang te helpen, of een financiering deels of volledig af te lossen, bijvoorbeeld een hypotheek.

Is een overlijdensrisicoverzekering een verplichte verzekering?

Bij het kopen van een huis met een hypotheek, kan de geldverstrekker deze verzekering verplicht stellen. De geldverstrekker kan een extra zekerheid wensen dat wanneer een hypotheekgever overlijdt, de partner door de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering in staat blijft de hypotheeklasten op één inkomen te kunnen blijven voldoen. Ook zonder een eventuele verplichting van de geldverstrekker kiezen de meeste woningeigenaren voor deze verzekering.

Nabestaanden goed achterlaten

Een overlijdensrisicoverzekering is ook voor jonge gezinnen aan te raden. Door het overlijden van één van beide partners valt ook dat inkomen weg. De maandelijkse vaste lasten gaan veelal onverminderd door. Met de uitkering kan deze terugval in het inkomen t.b.v. de achterblijvende partner worden opgevangen. Hierdoor blijven bijvoorbeeld de woonlasten betaalbaar en kan eventuele kinderopvang e.d. betaald worden.

Premies zijn sterk gedaald

Bij het overlijden wordt het verzekerde bedrag uitgekeerd. De hoogte van de premie is afhankelijk van de kansberekening van overlijden binnen een bepaalde periode. Door onze gezonde leefstijl stijgt de gemiddelde leeftijd. De kansberekening dat een verzekeraar voor de einddatum van het contract moet uitkeren wordt daarmee kleiner. Daardoor zijn de premies voor deze verzekering de afgelopen jaren fors gedaald. Hierdoor kan het vaak ook uit om lopende overlijdensrisicoverzekeringen te vervangen door een nieuwe verzekering tegen een lagere premie, wel zal de verzekeraar vragen stellen over de gezondheidstoestand.

Meer informatie in ons dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u alles over onze dienstverlening Bekijk nu
Deze website is gemaakt door Contaqt
Deze website maakt gebruik van Coockies. Lees meer over onze cookieverklaring