NHG

Nationale Hypotheek Garantie

Voor extra zekerheid

Bij het kopen van een huis kunt u kiezen voor Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een hypotheek met NHG hebt meerdere voordelen. Ten eerste krijgt u van de geldverstrekker een korting op de rente. Het tweede voordeel is nog veel belangrijker, het is namelijk een vangnet voor het geval u niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen.

Geldverstrekkers geven een korting op hypotheken met NHG omdat ze bij deze hypotheken een kleiner risico lopen. In het geval de huiseigenaar niet meer kan voldoen aan de betalingsverplichtingen door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of echtscheiding, kan er onder voorwaarden een kwijtschelding volgen van de restschulden na eventuele verkoop.

Uiteraard zal NHG ook kijken of het mogelijk is te blijven wonen met één inkomen wanneer er relatiebreuk in het spel is.

Wat zijn de voorwaarden voor een hypotheek met NHG?

Het aankoopbedrag van uw woning mag in 2018 maximaal € 265.000 zijn. Gaat u verbouwen? Dan mag het aankoopbedrag en de verbouwingskosten niet meer dan € 265.000 bedragen.  Voor het treffen van energiebesparende voorzieningen kunt u zelfs tot € 280.900 lenen, (6% bovenop de koopsom) mits het extra bedrag volledig wordt besteed aan de energiebesparende voorzieningen. Een lening met NHG is ook mogelijk wanneer u uw bestaande lening wenst te verhogen voor bijvoorbeeld een verbouwing, of u wenst uw hypotheek over te sluiten voor een lagere rente.

Wat zijn de kosten van NHG?

U betaalt voor NHG eenmalig een premie van 1% over de totale lening. Omdat de NHG premie aftrekbaar is van de belasting en u met NHG vaak een lagere rente betaalt, hebt u deze kosten meestal snel terugverdiend.

Wij verzorgen voor u ook het aanvragen van de NHG. Ook bij het oversluiten van uw hypotheek wat momenteel veel gebeurd nu de rente zo laag staat, is het mogelijk om te kiezen voor NHG.

Om voor NHG in aanmerking te komen bij oversluiten van de hypotheek is woningverbetering niet meer vereist.

Een eventuele boeterente vanwege het open breken van het contract wordt meestal snel terug verdiend door de lagere lasten. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.


Meer informatie in ons dienstverleningsdocument

In ons dienstverleningsdocument leest u alles over onze dienstverlening Bekijk nu